พัดลมโบลเวอร์ EuroVent รุ่นLRDb Model (Double Backward Belt Drive)

พัดลมโบลเวอร์      รุ่น LRDb              
·       การทำงานของพัดลมมีเสียงรบกวนน้อย
·       เป็นพัดลมใบพัดคู่และใบพัดลมมีทิศทางย้อนกลับไปข้างหลัง
·       มอเตอร์ขับผ่านสายพานไดรฟ์
·       อัตราการไหลของอากาศ 100-5,000 m3/min
·       ความดันพัดลมแบบแรงเหวี่ยง 10-350 mmWG
ลักษณะโครงสร้าง
·       สามารถทนอุณหภูมิ  ได้ถึง 90 ° C ในการขนส่งทางอากาศ ทำให้ไม่ต้องใช้พัดลมระบายความร้อน ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้
        พัดลมระบายความร้อน  
·       ถ้าอุณหภูมิ 90 ° C ถึง 350 ° C ในการขนส่งของของเหลวจะต้องมีพัดลมระบายความร้อน
·       พัดลม/โบลเวอร์ ผลิตตามแบบมาตราฐานยุโรป
·       พัดลม/โบลเวอร์ เป็นโบลเวอร์ที่มีใบพัดและตัวเสื้อทำจากเหล็กเหนียวขาว และสแตนเลส ทำให้มีความทนทานเป็นพิเศษ
         และมีอายุการใช้งานได้ยาวนาน  ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
·       พัดลม/โบลเวอร์ มีใบพัดเป็นแบบ Backward
·       พัดลม/โบลเวอร์ ใช้ในงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่เหมาะสำหรับงานที่มีฝุ่นเล็กน้อย
·       พัดลม/โบลเวอร์ มีใบพัดเป็นแบบ Backward
·       ตัวมอเตอร์นั้นวางอยู่บนแท่นฐาน ขับด้วยสายพานสามารถกำหนดความเร็วรอบได้โดยการสลับพู่เลย์
·       พัดลม/โบลเวอร์
·       พัดลม/โบลเวอร์ ใช้งานกับมอเตอร์ 2,4 และ 6 poles
 การประยุกต์การใช้งาน
·       การเติมอากาศในไซใลธัญพืชและอาคาร
·       การอบแห้ง โรงงานกระเบื้องและเซรามิก
·       เหมาะสำหรับ ใช้ในการขนส่งทางอากาศ  ก๊าซหรือไอที่อุณหภูมิสูงสุด 40 ° C
·       เหมาะสำหรับการดูดอากาศที่สะอาดหรือมีฝุ่นเบาบางในงานก่อสร้าง
·       เหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมระบบปรับอากาศ
·       เหมาะสำหรับ ใช้เป็นระบบระบายอากาศในเหมืองแร่ ในอุโมงค์
·       เหมาะสำหรับ ใช้ในงานดูดควันจากการเชื่อมเหล็ก ดูดไอจากถังสารเคมี และในงานบู๊ทพ่นสีสเปรย์
·       เหมาะสำหรับ ใช้ในงานระบบบำบัดน้ำเสีย ใช้ในถังเก็บ โรงเก็บของ
·       เหมาะสำหรับ ใช้ในงานให้ความเย็นกับเม็ดพลาสติก เส้นใย แผ่นแก้ว ระบบอบแห้ง อาหาร ซีเรียล กระดาษ น้ำยาวานิช ไม้
·       เหมาะสำหรับ ใช้ในระบบกำจัดไอเสียจากการหลอม แก๊ซพิษ


เพิ่มเพื่อน เพื่อสอบถามราคา

  Specification