พัดลมโบลเวอร์ EuroVent รุ่น LP Model (Forward Curve Direct drive)

พัดลมโบลเวอร์      รุ่น LP     
·       ต่ำพัดใบพัดมีใบมีดโค้งไปข้างหน้า
·       อัตราการไหลของอากาศ 3-335m3/min
·       ความดันพัดลมแบบแรงเหวี่ยง 13-225 mmWG
·       มอเตอร์ขับโดยตรง
ลักษณะโครงสร้าง
·       สามารถทนอุณหภูมิ  ได้ถึง 80 ° C ในการขนส่งทางอากาศ ทำให้ไม่ต้องใช้พัดลมระบายความร้อน ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้
        พัดลมระบายความร้อน  
·       ถ้าอุณหภูมิ เกิน 80° C -150 ° C ในการขนส่งของของเหลวจะต้องมีพัดลมระบายความร้อน
·       พัดลม/โบลเวอร์ ผลิตตามแบบมาตราฐานยุโรป
·       พัดลม/โบลเวอร์ เป็นโบลเวอร์ที่มีใบพัดและตัวเสื้อทำจากเหล็กเหนียวขาว และสแตนเลส ทำให้มีความทนทานเป็นพิเศษ
        และมีอายุการใช้งานได้ยาวนาน  ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
·       พัดลม/โบลเวอร์ มีใบพัดเป็นแบบ Backward
·       พัดลม/โบลเวอร์ ใช้ในงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่
·       พัดลม/โบลเวอร์ เหมาะสำหรับงานที่มีฝุ่นเล็กน้อย
·       พัดลม/โบลเวอร์ ใช้งานกับมอเตอร์ 2,4 และ 6 poles
การประยุกต์การใช้งาน
·        เหมาะสำหรับการดูดอากาศที่สะอาดหรือมีฝุ่นเบาบางในงานก่อสร้างและอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศ
·       เหมาะสำหรับ ใช้เป็นระบบระบายอากาศในเหมืองแร่ ในอุโมงค์
·       เหมาะสำหรับ ใช้ในงานดูดควันจากการเชื่อมเหล็ก ดูดไอจากถังสารเคมี และในงานบู๊ทพ่นสีสเปรย์
·       เหมาะสำหรับ ใช้ในงานระบบบำบัดน้ำเสีย ใช้ในถังเก็บ โรงเก็บของ
·       เหมาะสำหรับ ใช้ในงานให้ความเย็นกับเม็ดพลาสติก เส้นใย แผ่นแก้ว ระบบอบแห้ง อาหาร ซีเรียล กระดาษ น้ำยาวานิช ไม้
·       เหมาะสำหรับ ใช้เป็นระบบกำจัด ไอเสียจากการหลอม แก๊ซพิษ


เพิ่มเพื่อน เพื่อสอบถามราคา
 

  Specification