Screw vacuum pump (S-Series)

คุณสมบัติ
- อัตราการไหลของอากาศ 80-720 m3/hr
- Vacuumlสูงสุด 0.05 mbar A
 ลักษณะโครงสร้าง
- ปั๊มสูญญากาศมีประสิทธิภาพและประหยัด นี้โดยหลักการของการบีบอัดภายในของก๊าซก่อนการบีบอัดในห้องอัดแล้วถึงจะมีการปล่อยออก
- ปั๊มสุญญากาศดูแลรักษาน้อย แสดงถึงความทันสมัยเทคโนโลยีทำงานแห้งที่ excels เมื่อมันมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดเล็ก 
- ปั๊มสุญญากาศระบบสกรู ใช้งานในทางเคมีและอุตสาหกรรมเภสัชกรรม สำหรับการใช้งานการประมวลผลปนเปื้อนด้วยน้ำมันหรือของเหลวอื่น ๆ ไม่สามารถใช้งานได้ ขนาดปั๊มมีหลากหลาย มีการรับรองมาตรฐาน ATEX
- แรงดันสม่ำสมอ ทำให้ระบบของลูกค้าเสถียรมากขึ้น
- บำรุงรักษาง่าย ทำให้ลดภาระของช่างซ่อมบำรุง
- เสียงรบกวนต่ำ ทำให้มีความปลอดภัยต่อการทำงาน ลดมลภาวะทางเสียง
- กรณี ผลิตเครื่องจักร ลูกค้ามั่นใจระบบการทำงานของเครื่องจักร สร้างความเชื่อมั่น
- ราคาไม่สูงทำให้สามารถลดต้นทุนในการผลิต และการซ่อมบำรุง

การประยุกต์การใช้งาน
- เหมาะสำหรับใช้ในงานเคลือบผิว
- เหมาะสำหรับงานระบบทำความเย็น
- เหมาะสำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรมที่มีการอบแห้ง
- เหมาะสำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรม การผลิตก๊าซชีวภาพ​
- เหมาะสำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรม  อาหารสัตว์ น้ำตาล พลาสติก
- เหมาะสำหรับงานลำเลียงวัสดุด้วยลม
- เหมาะสำหรับนำไปใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย


  
 

  Specification