CNP

เราได้แต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพคือปั๊มน้ำมัลติสเตจ CNP ในปี 2551 เราได้ค้นหา ศึกษา และ เก็บข้อมูลของปั๊มน้ำมัลติสเตจ เป็นอย่างดี สุดท้ายเราได้พบว่า CNP เป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่มีศักยภาพดีที่สุดที่นึงของปั๊มน้ำชนิดพิเศษนี้ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือปั๊มน้ำ CNP ทุกตัวได้ผ่านการทดสอบการใช้งานจริง ก่อนบรรจุ CNP มีรุ่นที่ครอบคลุมครบของปั๊มชนิดมัลติสเตจแบบแนวตั้ง ผลิตถึงรุ่น 85 คิวต่อชั่วโมง 60แรงม้า และปั๊มมัลติสเตจแนวนอน ผลิตถึงรุ่น 20 คิวต่อชั่วโมง

 • ปั๊มน้ำ CNP รักษาแรงดันน้ำ

  View More

 • ปั๊มน้ำ CNP รุ่น CDL

  View More

 • ปั๊มน้ำ CNP รุ่น CDLF

  View More

 • ปั๊มน้ำ CNP รุ่น CHL

  View More

 • ปั๊มน้ำ CNP รุ่น CHLF

  View More

 • ปั๊มน้ำ CNP รุ่น CHLF(T)

  View More

 • ปั๊มน้ำ CNP รุ่น ZS

  View More

 • ปั๊มน้ำ CNP รุ่น SWB

  View More

 • ปั๊มน้ำ CNP รุ่น MS

  View More

 • ปั๊มน้ำ CNP รุ่น SJ

  View More

 • ปั๊มน้ำ CNP รุ่น NSC

  View More

 • ปั๊มน้ำ CNP รุ่น NISO

  View More

 • ปั๊มน้ำ CNP รุ่น VTP

  View More

 • ปั๊มน้ำ CNP รุ่น WQ

  View More

 • ปั๊มน้ำ CNP อัตโนมัติ

  View More

 • ปั๊มน้ำ CNP รุ่น JET-​45

  View More

 • ปั๊มน้ำ CNP รุ่น SP

  View More