คำถามที่พบบ่อย

สามารถต่อได้โดยที่ Inverter ต้องมีขนาด kW เท่ากับหรือมากกว่า kW ของ motor

ช่วยลดกระแสในการ start motor (soft start) ซึ่งปกติการ start motor จะกินกระแส 4-5 เท่า  

กรณีที่ไม่จาต้องใช้งาน motor 100% Inverter ที่ปรับรอบลงนั้นจะช่วยประหยัดพลังงาน เช่น การใช้ Inverter ปรับรอบพัดลมหรือปั๊มน้ำ

คืออุปกรณ์ปรับรอบมอเตอร์ทางไฟฟ้า หรือบางทีก็เรียกว่า VSD

นการใช้งานแบบทั่วไป v/f เลือก Inverter ให้มีขนาด kW เท่ากับขนาด kW ของ Motor

ในการใช้งานแบบพิเศษนั้นต้องมาพิจารณาหลายอย่างเช่น ต้องแม่นยำความเร็วสูง

หากใช้งานวันละ 8 ชั่วโมง สามารถใช้ได้นาน 6 เดือน ต้องเปลี่ยนชุดใหม่

1. ละอองน้ำยาหล่อเย็นจากกระบวนการกลึงโลหะ

2. ไม่ควรใช้กับน้ำมันตัดโลหะ เนื่องจากจะมีความร้อนสูงและควันออกมามาก

เครื่องดูดและกรองละอองน้ำยาหล่อเย็น จากเครื่องกลึงโดยใช้น้ำยาหล่อเย็นในกระบวนการทำงานที่มีการฝุ้งกระจายตัวของน้ำยาออกมา โดยเครื่องสามารถดูดเก็บและกรองแยกอากาศออกจากกัน น้ำยาจะมีท่อให้ไหลกลับที่บ่อพัก ส่วนอากาศสามารถปล่อยสู่ห้องได้โดยไม่มีละอองน้ำยาเจือปน
หากใช้งานต่อเนื่องนาน 6ชั่วโมงต่อวัน สามารถใช้งานได้ 7 วัน ต่อหนึ่งชุดไส้กรอง
อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป ทั้งนี้ต้องไม่ใช้กับสีที่มีความเป็นกรด-ด่าง

1. มีสองแบบ คือระบบกรองแบบแห้งและกรองแบบระบบน้ำ

2. มีขนาดหน้ากว้าง 2-6 เมตร

1. ประหยัดพลังงาน จากระบบที่ใช้ Pressure Drop ต่ำ Know how จากประเทศ Italy ยกตัวอย่าง Spray Booth ทั่วไปหน้ากว้าง 3 เมตร ใช้ พัดลม ที่มีมอเตอร์ขับถึง 7.5 hp. แต่ Spray Booth “ENVOTECH” ใช้พัดลมที่มีมอเตอร์ขับเพียง 3hp. ซึ่งประหยัดกว่า ถึง 50%

2. โครงสร้างระบบ Know down เมื่อเกิดการฝุกร่อน บางชิ้นสามารถเปลี่ยนใหม่ได้โดยไม่ต้องทำใหม่ทั้งตัว

3. โครงสร้างเครื่องตัดและขึ้นรูปโดยเครื่อง CNC มีความเม่นยำสูง ทำให้งานได้มีความสวยงามและเรียบร้อยกว่างานทั่วไป

คือเครื่องสำหรับดูดเก็บละอองสีจากกระบวนการพ่นสีสามารถดูดเก็บและกรองสีอากาศที่ปล่อยออก มาสามารถปล่อยสู่ภายนอกโรงงานได้ ใช้ได้กับสีน้ำและสีน้ำมัน
งานเจียรเหล็กเนื่องจากอาจมีสะเก็ดไฟเข้าไปลุกไหม้ภายในถุงผ้าได้ • ฝุ่นที่มีความเปียกชื้นมีความเหนี่ยว • ฝุ่นที่มีความเป็นกรด- ด่างสูง • ฝุ่นที่มีความคมเช่นแก้ว, เหล็ก เป็นต้น • ฝุ่นที่มีความละเอียดมากเช่นผงหมึก ที่เหลือนอกจากนั้นสามารถใช้งานได้ดี

•    DUST COLLECOTR เครื่องดูดฝุ่นสำหรับงานอุตสาหกรรมจากประบวนการผลิตต่างคลอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ฝุ่นโรงงานไม้ ฝุ่นปูน ฝุ่นหิน ฝุ่นกระดาษ ฝุ่นโรงสีข้าว ฝุ่นโรงงานน้ำตาล เมล็ดพืช อาหารสัตว์ ฝุ่นจากกระบวนการผลิตเหล็ก โรงหล่อโลหะ

•    SPRAY BOOTH เครื่องดูดเก็บละอองสี จากกระบวนการพ่นสีในงานอุตสาหกรรม ใช้ดูดได้ทั้งสีน้ำ และน้ำมัน

•    OIL-Mist & Fume Collector เครื่องดูดเก็บ-กรอง ละอองน้ำมันและควันจากกระบวนการทำงานของเครื่อง CNC งานดูดควันจากการเชื่อม

•    ENGINEERING DESIGN งานออกแบบระบบลม เช่นงาน เดินท่อลมส่งอากาศ และงานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม

คือเครื่องดูดฝุ่นModel ที่เล็กที่สุดของ ENVOTECH ทำหน้าที่ดูดเก็บฝุ่นที่ฝุ้งกระจายจากกระบวนการผลิตต่างๆที่ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและสะดวกต่อการใช้งาน