ปั๊มหัวฉีดน้ำมัน

ปั๊มหัวฉีดน้ำมัน (SUNTEC) เป็นปั๊มน้ำมันี่มัแรงดันสูงสามารถเลือกใช้กับน้ำมันได้2ประเภทคือ น้ำมันโซล่า( Light oil )กับน้ำมันเตา( Heavy oil ) และยังสามารถเลือกการหมุนของเพลาได้อีกว่าต้องการเพลาหมุนซ้ายหรือหมุนขวา ปั๊มน้ำมัน( SUNTEC) นี้ใช้กับเครื่องพ่นไฟได้กับทุกยี่ห้อ

  Low Capacity

 • SUNTEC Oil pump AP

  View More

 • SUNTEC Oil pump AS

  View More

 • SUNTEC Oil pump AT

  View More

 • SUNTEC Oil pump AL

  View More

 • SUNTEC Oil pump A2L

  View More

 • SUNTEC Oil pump AN

  View More

  Medium Capacity

 • SUNTEC Oil pump E

  View More

  High Capacity

 • SUNTEC Oil pump T

  View More

 • SUNTEC Oil pump TA

  View More

 • SUNTEC Oil pump TV

  View More