ปั๊มน้ำ Foras รุ่น 3F

คุณสมบัติ
- เป็นปั๊มน้ำบาดาล
- อัตราการไหล 3 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- มีมอเตอร์ในตัว ขนาดมอเตอร์ตั้งแต่ 330w – 1100w

การประยุกต์การใช้งาน
- เหมาะสำหรับพื้นที่ที่น้ำมีปริมาณมาก
- เหมาะกับพืชน้ำและที่อยู่อาศัย
- เหมาะใช้ในอุตสาหกรรม ระบบอากาศ
- เหมาะใช้ในงานชลประทาน


  
 

  Specification