พัดลมออกแบบพิเศษ

พัดลมออกแบบพิเศษ ได้รับออกแบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน ไม่ว่าจะเป็น Airfoil/Backward/Radial หรืออื่น รวมทั้งวัสดุเฉพาะต่างๆ ที่มีลักษณะพิเศษและผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการ อันหลากหลายของลูกค้า

  พัดลมออกแบบพิเศษ เพื่องานบอยเลอร์

 • Induced Draft fans

  View More

 • Forced Draught Fans

  View More

  พัดลมออกแบบพิเศษ เพื่องานที่มีฝุ่นปริมาณมาก

 • Heavy Dusty Fans

  View More

 • Custom Heavy Duty Fans

  View More

  พัดลมออกแบบพิเศษ เพื่อทนการกัดกร่อน

 • Chemical Fans

  View More

 • Non Spark Fans

  View More

  พัดลมออกแบบพิเศษ เพื่องานแรงดันสูงพิเศษ

 • Double Stage High Pressure Fans

  View More

  งานปรับปรุงใบพัดพิเศษ

 • New Impeller Design

  View More

 • Retrofit Impeller

  View More