พัดลม Axial Fan, พัดลมถังกลม

พัดลม Axial Fan, พัดลมถังกลม  โดยทั่วไปจะใช้ในระบบ HVAC และการใช้งานในอุตสาหกรรมเบา เช่นควันไอเสีย หรือติดผนังเพื่อการระบายอากาศ ทั่วไป
  • พัดลมตามแนวแกน EuroVent รุ่น ALc(belt drive)

    View More

  • พัดลมตามแนวแกน EuroVent รุ่น AM-AL (direct drive)

    View More

  • พัดลมตามแนวแกน EuroVent รุ่น PL

    View More