ข้อมูลการให้บริการ

  Service Division

เกี่ยวกับงานบริการของกลุ่มบริษัท TN Metal Works
1. งานดูแลลูกค้าหลังการขาย
2. ติดตั้ง มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม โบลเวอร์และสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิด
3. งานทดสอบและปรับค่าประสิทธิภาพ (สำหรับลูกค้า)
4. งานบริการซ่อม มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม โบลเวอร์และสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิด
5. งานบริการปรับปรุง มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม โบลเวอร์และสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิด
6. งานบริการซ่อมบำรุง, การตรวจสอบและปรับประสิทธิภาพตามระยะเวลาในเชิงป้องกัน Preventive Maintenance
7. งานตรวจสอบวัดประสิทธิภาพของ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม โบลเวอร์และสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิด
8. งานขายอะไหล่ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม โบลเวอร์และสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิดและสนับสนุนในกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน
9. งานฝึกอบรมให้กับบุคลากรของลูกค้าที่ใช้ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม โบลเวอร์และสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิดในโรงงาน
10. งานบริการให้ข้อมูลทางเทคนิคในการใช้งาน, การป้องกัน, และการดูแลรักษา

สัญญาบริการ
Preventive Maintenance Contract
Service Info
สัญญาบริการ
Preventive Maintenance Contract
ข้อตกลงการให้บริการของเรา ช่วยให้ระบบของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ขาดตอนและยังช่วยให้คุณได้รับ บริการจากศูนย์บริการของผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน ISO และการรับรองอย่างเป็นทางการตลอด 24 ชั่วโมง
การใช้งานของศูนย์บริการ
Service Info
การใช้งานของศูนย์บริการ
เรานำเสนอผลประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า โดยมีศูนย์บริการที่อยู่ใกล้ชิดคุณตลอดเวลา ยินดีให้คำปรึกษาและพร้อมตลอดเวลา สำหรับการให้บริการในยามฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง สิ่งที่ทำให้มั่นใจได้ถึงการเข้าถึงข้อมูลและบุคลากรด้านบริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
การรับประกัน
Service Info
การรับประกัน
รายละเอียดการรับประกันการรับประกัน มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม โบลเวอร์และสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิด
เงื่อนไขการรับประกัน
รายละเอียด
1. การชำรุดเสียหายอันเกิดจากปัจจัยภายนอก
2. การติดตามหรือการใช้งาน, การซ่อมแซมแก้ไขที่ผิดวิธี หรือ ไม่ถูกต้องตามคำแนะนำ และไม่ใช้ช่างที่ได้รับการอบรมจากบริษัทฯ
3. การขาดการดูแลบำรุงรักษาตามคำแนะนำ การประมาทจน เป็นผลทำให้เกิดความเสียหาย
4. การซ่อม ดัดแปลงการติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ ที่ผิดจากมาตรฐานเดิมหรือถูกแก้ไขซ่อมแซมโดยไม่ใช้ช่างที่ได้รับการอบรม
5. ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง การถอดและติดตั้งหรือความเสียหายต่อเนื่องที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ของ ทางบริษัท การเสียหายอันเกิดจาก สัตว์ หรือ แมลงต่าง ๆ
6. หมายเลขผลิตภัณฑ์ สติกเกอร์ ใบรับประกัน มีการแก้ไข ขูด ลบ ขีดฆ่า หรือ ทำลาย

การทดสอบเดินเครื่องและปรับตั้งการทำงาน
ฝ่ายบริการของเรา ได้ทำการทดสอบการทำงานของ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม โบลเวอร์และสินค้าอุตสาหกรรม ทุก ๆ ส่วน ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานและมีความแม่นยำสูง เพื่อให้ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม โบลเวอร์และสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิด ทำงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจึงทำให้มั่นใจได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจึงทำให้มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการหยุดใช้งานหรือเสียอย่างฉุกเฉิน
การติดตั้ง
Service Info
การติดตั้ง
การติดตั้ง
- รับติดตั้ง มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม โบลเวอร์และสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิด ชนิดที่เราเป็นผู้ผลิต
- รับงานทดสอบ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม โบลเวอร์ และสินค้าอุตสาหกรรม และปรับตั้งค่าประสิทธิภาพหารทำงานด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมาตรฐานสูงในการตรวจวัดวิเคราะห์
- รับตรวจวัดประสิทธิภาพของ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม โบลเวอร์ และสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิดที่ลูกค้าติดตั้งการใช้งานที่ปราศจากปัญหาเริ่มต้นด้วยการติดตั้งที่ถูกต้อง
ฝ่ายบริการ เรา มีการอบรมช่างเทคนิคและศูนย์บริการให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อลูกค้าได้ว่า การติดตั้ง ทดสอบและปรับแต่งนั้นเป็นไปตามคุณสมบัติของพัดลมอย่างถูกต้อง

เราพร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมง
การรับประกันของ เราเพียงแค่ผลิตภัณฑ์และการใช้งาน ช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรม และเป็นผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยศูนย์บริการของ เราสามารถแจ้งข้อมูลได้ 24 ชั่วโมง
เราพร้อมเสมอสำหรับบริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันไม่มีวันหยุด
อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการความคงทน ไว้วางใจ รวมถึงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบตามความเหมาะสม ทาง Venz ขอนำเสนอให้คุณซื้อสต็อกชิ้นส่วนอะไหล่ที่จำเป็นไปพร้อมกับผลิตภัณฑ์
งานบริการซ่อมบำรุงในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
Service Info
งานบริการซ่อมบำรุงในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
เรามีระบบวิเคราะห์ (Efficiency Analysis) สำหรับมอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม โบลเวอร์ ของคุณที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกับการประหยัดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพของระบบที่มีอยู่
การตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม โบลเวอร์และสินค้าอุตสาหกรรม พร้อมหลักฐานและการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานโดยผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพจะมีคำแนะนำสำหรับการดำเนินการจะแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่จะประหยัดเงินของคุณ
- การตรวจเช็คการติดตั้ง
- การตรวจเช็คประสิทธิภาพของ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม โบลเวอร์ อย่างรวดเร็ว
- โปรแกรมตรวจวัดประสิทธิภาพของ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม โบลเวอร์และสินค้าอุตสาหกรรมแบบครบวงจร
- การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ โดยขั้นตอนแรกสุดของโปรแกรมตรวจสอบของเรา เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ซึ่งจะให้ข้อมูลที่เป็นจริงสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพของมอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม โบลเวอร์ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดข้อเสนอแนะในการอัพเกรดหรือเปลี่ยน มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม ที่มีอยู่ สิ่งเหล่านี้อาจช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว
วีดีโอบริการต่างๆ
Service Info
วีดีโอบริการต่างๆ
เสนอวีดีโองานบริการบนเว็บไซต์ของเราเพื่อแสดงให้เห็นถึงการติดตั้ง การถอด มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม และงานบริการสำหรับมอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม ดูวีดีโอบริการต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์
ชิ้นส่วนอะไหล่
Service Info
ชิ้นส่วนอะไหล่
ชิ้นส่วนอะไหล่ (หัวข้อไหล่+รูปภาพประกอบ)
ชิ้นส่วนอะไหล่ที่แนะนำ

ชิ้นส่วนอะไหล่แยกตามผลิตภัณฑ์ของเรา
- เพลาพัดลม
- ลูกปืน Bearing
- เสื้อลูกปืน Plummer box
- ใบพัด Impeller
- พู่เล่ย์ pulley
- สายพาน Belt
- มอเตอร์ Motor
เมื่อคุณต้องการอะไหล่เรามีชิ้นส่วนอะไหล่แยกตามผลิตภัณฑ์ ซึ่งทำให้มั่นใจว่าชิ้นส่วนอะไหล่ที่สำคัญจะอยู่ในสต็อกสินค้าเสมอและช่วยป้องกันการหยุดซ่อมเครื่องจักรที่อาจต้องใช้ระยะเวลานานซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้า เอกสารที่เกี่ยวกับชิ้นส่วนอะไหล่ของเราสามารถที่จะหาได้
ทางเรามั่นใจว่าความต้องการและความแน่นอนในการติดตามการจัดส่งอะไหล่ โดยขึ้นอยู่กับระบบ การชำรุดของระบบ หรือความต้องการในการปรับปรุงระบบของลูกค้านั้น ลูกค้าของเราจะได้รับบริการเป็นอย่างดี
(งายขายอะไหล่)
ฝ่ายบริการของเรา เสนอให้ลูกค้าจัดเก็บสินค้าอะไหล่ที่จำเป็นได้ที่งานขายผลิตภัณฑ์ เพื่อลดเวลาการหยุดเครื่องซ่อมบำรุงจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน
การใช้งาน
Service Info
การใช้งาน
การทำงานที่เหมาะสมสำหรับงาน มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม โบลเวอร์ และสินค้าอุตสาหกรรม วิเคราะห์ประสิทธิภาพ (Efficiency Analysis) สำหรับ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม โบลเวอร์ และสินค้าอุตสาหกรรม ที่มีอยู่ของคุณ ซึ่งจะให้คำแนะนำกับคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกับการประหยัดต้นทุนตลอดเวลา Preventive Maintenance การหาจุดใช้งานที่เหมาะสมพร้อมกับสัญญาบริการ
(หัวข้อ) เพื่อตรวจสอบ ตรวจวัดวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปรับตั้งค่าประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการดูแลรักษาตามระยะเวลาที่เหมาะสม
(รายละเอียด) ในกรณีที่มีความต้องการใช้งาน มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม โบลเวอร์และสินค้าอุตสาหกรรม ในแต่ละงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ติดขัด การเลือกใช้สัญญาบริการดูแลระบบกับทางเราเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคุณ เพราะเราใส่ใจการบำรุงรักษา มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม โบลเวอร์และสินค้าอุตสาหกรรม ตามระยะเวลาบริการ เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดกรณี ฉุกเฉิน และรักษาเวลาหยุดซ่อมบำรุงตามแผนงานโดยใช้ระยะเวลาที่น้อยที่สุด ด้วยสัญญาบริการของเรา ทำให้คุณสามารถวางใจได้ว่า ระบบของคุณสามารถทำงานได้เหมาะสมที่สุด สัญญาบริการเป็นการทำสัญญาระหว่างบริษัทของคุณกับเรา ซึ่งทำให้คุณได้รับประโยชน์ต่างๆ มากมาย โดยคุณสามารถนำมาใช้กับทุกส่วนงานของบริษัทของคุณ
การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา
Service Info
การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา
การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา
ฝ่ายบริการ เรานอกจากจะบำรุงรักษาและซ่อม มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลมของคุณโดยผู้เชี่ยนชาญด้านการบริการแล้ว เรายังสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาเรื่องประสิทธิภาพของ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลมโบลเวอร์ และสินค้าอุตสาหกรรมรวมถึงคำแนะนำสำหรับการประหยัดเงินในระยะยาวให้กับคุณ
(รายละเอียด งานให้ข้อมูล) การซ่อมและบำรุงรักษาระบบที่มีอยู่ของคุณ คุณสามรถโทรหาเราได้ตลอดเวลาสำหรับการซ่อมและการบำรุงที่คุณได้ซื้อจากเรา
(งานซ่อมและขายอะไหล่) เราสามารถซ่อม มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม โบลเวอร์และสินค้าอุตสาหกรรมให้กลับสู่สภาวะปกติและมีคุณสมบัติ เช่นเดียวกับสินค้าใหม่ได้ แต่สิ่งสำคัญคือ การอัพเกรดแม้กระทั่งการเปลี่ยนอาจมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการซ่อมเมื่อเทียบกับการใช้งานในระยะยาว